לנ"י ליגת נשים למען ישראל נוסדה על ידי קבוצת מתנדבות יהודיות בניו יורק בשנת 1928 כדי לסייע לעולות צעירות שהגיעו בגפן מאירופה לרכוש שפה, השכלה ומשלח יד הדרושים להן כדי להתחיל את חייהן בארץ ישראל. לשם כך, עוד לפני קום המדינה, הניפה לנ"י את דגל בניית הארץ והקימה "בתי חלוצות" – בחיפה (1931), בתל אביב (1936), בירושלים (1943) ובנתניה (1950). הבתים שימשו לעולות קורת גג ו"בית הרחק מהבית".

בחלוף הזמן, על רקע הקמת המדינה והתחדשות הארץ, השתנו והתרחבו פעולותיו של הארגון הפילנתרופי, אולם מטרתו – "לעזור לאדם לעזור לעצמו" – נותרה כשהייתה. מטרה זו עוברת כחוט השני בעשייתה של לנ"י לאורך שנות קיומה, ובמהלכן עושה לנ"י כל שביכולתה כדי לעזור לאוכלוסיות נזקקות, לתמוך בהן ולעודד אותן לצאת לדרך עצמאית.

במשך השנים שיתפה לנ"י פעולה עם משרד העבודה והרווחה והרחיבה את פעולתה בהענקת שירותי רווחה לאוכלוסיות במצוקה בישראל – לא רק נשים, אלא גם משפחות צעירות משכבות מצוקה, סטודנטים מעוטי יכולת מהפריפריה, ילדים להורים גרושים, קורבנות תקיפה מינית, קורבנות אלימות במשפחה, משפחות אומנות, אומנים ומוזיקאים מעוטי יכולת ועוד.

בשנות ה־50 תרמה לנ"י לאוניברסיטה העברית בירושלים את הסכומים שנדרשו לבניית שני בנייני המעונות הראשונים לסטודנטיות, קפיטריה, אולם ספורט ומרכז הסטודנט בקמפוס גבעת רם. לאחר שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים החלה לנ"י בבנייתם של שלושה בנייני מעונות בקמפוס הר הצופים. בהמשך הקימה לנ"י את הקתדרה לסוציולוגיה על שם רוז אייזקס וקרן מלגות לחיילים משוחררים.

כיום ממשיכה לנ"י לתרום לאוניברסיטה העברית בירושלים באמצעות קרן בשיעור של 1.5 מיליון דולרים שנוסדה בשנת 2008 על מנת להעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון. בשנת 2017 הקימה לנ"י קרן נוספת בשיעור של 1.4 מיליון דולרים שתכליתה להעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים – תואר שני ודוקטורט. כל שנה מעניקה לנ"י כ־40 מלגות ללימודים מלאים לסטודנטים.

בשנים האחרונות משמש בית החלוצות התל אביבי ברחוב קינג ג'ורג' כביתם הזמני של עולים חדשים בפוטנציה המגיעים לישראל במסגרת מפעלי "תגלית" ו"החוויה הישראלית". כמו בראשית שנות ה־30, הוא משמש להם קורת גג ו"בית הרחק מהבית" בזמן שהם רוכשים השכלה על ההיסטוריה והמציאות הישראלית, שפה וקידום במשלח ידם הדרושים להם כדי להתחיל את חייהם, הפעם במדינת ישראל.

מראשית המאה ה־20 ועד לימינו פועלת לנ"י למען אותן מטרות ונענית לצרכים של החברה בישראל: היא נרתמת למשימות החברתיות המשתנות, דואגת למצויים במצוקה, נותנת כתף לעולים החדשים ומטפחת את מערכות החינוך, ההשכלה והרווחה בישראל. בכל שנה מאות יחידים ומשפחות בישראל מצטרפים לרבבות אסירי התודה ללנ"י על התמיכה המאפשרת להם להיות עצמאיים ויצרניים, לרכוש השכלה הפותחת בפניהם שער לחיים, לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם, לגדל ולחנך את ילדיהם, ולמצות את הפוטנציאל האנושי והמשפחתי הטמון בהם ובילדיהם.

עברית