בית לנ"י חיפה

wliaaaaaaaaa

בית לנ"י תל אביב

wlibbbbbb

בית לנ"י ירושלים

wliccccc

בית לנ"י נתניה

wliddddd

עליה וקליטה

Aliyah and Integration

תמיכה בנשים

supporting women

עידוד חינוך

Encouraging Education

קידום בריאות

Promoting Health 


לנ”י – ליגת נשים למען ישראל נוסדה על ידי קבוצת מתנדבות יהודיות בניו יורק בשנת 1928 כדי לסייע לעולות צעירות שהגיעו בגפן מאירופה להתחיל את חייהן בארץ ישראל. החזון של לנ"י כארגון פילנתרופי היה ונשאר “לעזור לאדם לעזור לעצמו". בחלוף הזמן השתנו והתרחבו פעולותיו של הארגון, אולם חזונו נותר כשהיה. מראשית המאה ה־20 ועד לימינו פועלת לנ”י למען אותן מטרות ונענית לצרכים של החברה בישראל: היא נרתמת למשימות החברתיות המשתנות, דואגת למצויים במצוקה, נותנת כתף לעולים החדשים ומטפחת את מערכות החינוך, ההשכלה, הרווחה והבריאות בישראל.

 

אם אתם מעוניינים להצטרף ולסייע לנו לתמוך במטרות החשובות הללו, אתם מוזמנים לעשות זאת ישירות דרך כפתור התרומה.

עברית